Kim jesteśmy?

Firma BVB TECH powstała jako odpowiedź na potrzeby rynku usług technicznych. Dzięki naszemu doświadczeniu, zdobytemu w specjalistycznych serwisach technicznych (ochrona ppoż., instalacje elektryczne, HVAC) oraz w koordynacji i kompleksowej obsłudze technicznej (facility management) dostarczamy niezawodne usługi serwisu i obsługi technicznej w zakresie: przeglądów, napraw i eksploatacji instalacji budynkowych.

Instalacje elektryczne

- pomiary i przeglądy instalacji elektrycznych,
- pomiary i przeglądy trafostacji i rozdzielni,
- pomiary i przeglądy instalacji odgromowych,
- pomiary i przeglądy instalacji oświetlenia podstawowego oraz awaryjnego,
- projektowanie, rozbudowy, diagnozy i naprawy instalacji elektrycznych,
- ekspertyzy specjalistyczne z zakresu instalacji elektrycznych,

HVAC

- przeglądy systemów klimatyzacji,
- przeglądy systemów wentylacji,
- przeglądy kotłów gazowych
- przeglądy pompowni
-przeglądy węzłów ciepła,
- pomiary przepływu powietrza wraz z regulacją sieci kanałów wentylacyjnych,
- projektowanie, rozbudowa, diagnoza i naprawa instalacji i urządzeń HVAC,

Instalacje przeciwpożarowe

- przeglądy pompowni przeciwpożarowych
- przeglądy instalacji hydrantowych i tryskaczowych,
- przeglądy systemów SSP,
- przeglądy systemów DSO,
- przeglądy klap i grodzi przeciwpożarowych,
- przeglądy pompowni p.poż.,
- przeglądy systemów detekcji gazów,
- przeglądy i próby funkcjonalne PWP
- projektowanie i wykonawstwo instalacji ppoż.,

Nowość

Na zlecenie Klienta sprawdzamy i raportujemy stan realizacji przeglądów technicznych instalacji uwzględniając wymagania formalno-prawne:
- Darmowy audyt wstępny
- Pełen audyt prowadzenia
technicznego budynku

Bądź w kontakcie

BVB TECH SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Al. Wielkopolska 29/6 | 60-603 Poznań | Polska

Sąd Rejonowy Poznań – Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu, VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego

KRS 0000724702  NIP 781 196 85 32


biuro@bvbtech.pl
+48 792 360 105


Skontaktuj się z nami